hydra57ncialay

Iittifak kurallari

İttifak kuralları

İttifak başvuru 

Üye Listesi

konu1 İttifak kurallarını burdan okuyabilirsiniz. konu2 Oyun içinden yada burdan ittifağa başvuru yapabilirsiniz konu2 İttifak üyeleri

İTTİFAK KURALLARI


1). 57.Alay ittifağı çanakkaledeki efsanevi alayımızın ruhunu yaşatmak amaçlı kurulmuştur.Bu görevi üstlene bilecek herkes ittifağimiza davetlidir.
2). İttifağa güvenilir,dürüst ve evren oyuncu yüksek skor sıralamasında ilk 400 içinde olan herkes başvurabilir.

İttifak üyeleri saldırı, tatil v.b. gibi nedenler ile puan kaybedip en fazla 1500. sıraya kadar gerileyebilirler. İttifaktan çıkarılmazlar, ancak tekrar ilk 1000 içine girmeleri için 14 gün süre verilir. Bu süre sonunda ilk 1000 içine giremezler ise ittifaktan çıkarılırlar.

Sıralamada 1000. sıradan daha gerilerde olan ittifak üyeleri ittifaktan çıkarılırlar.

Sıralamadaki yerleri nedeniyle ittifaktan çıkarılanlar BAŞKA BİR İTTİFAĞA KATILMADIKLARI TAKDİRDE dostlarımız sayılırlar, düşman ilan edilmezler ve ittifak panosunda DOSTLAR başlığı altındaki listede yer alırlar. İlk 1000 içine girdiklerinde yeniden ittifağa alınırlar.

Sıralamadaki yerleri nedeni ile ittifaktan çıkarılanlara ittifak üyelerinin saldırması yasaktır. Dostlarımıza saldıran üyeler düşman ilan edilerek oylama yapılmaksızın ittifaktan çıkarılırlar.

3). Başvuruların kabulünden binbaşı ve üzeri rütbe sahipleri sorumludurlar.

4). Üyelere rütbeleri rütbe tablosunda belirtildiği şekilde yarbay ve üzeri rütbe sahipleri tarafından verilir.

5). Sadece yeni üyelere ittifağa kabulün ardından kurallar ile belirtilenden daha alt bir rütbe güvenlik ve bazı çekinceler nedeniyle verilebilir. Ancak, üyenin kendini ispatı ve yeterli güveni sağlaması için beklenecek en fazla 14 gün sonra hak ettiği rütbe verilir veya güvensizlik nedeni ile üye ittifaktan çıkarılır.

6). Yeni üye ve tüm üyeler için güvensizlik konusu, genel tartışma ve oylama günlerinin dışına çıkılarak, herhangi bir üyenin önerisi ile ittifak içinde ivedilikle tartışılabilir ve çoğunluğun oyu ile acilen karar alınabilir. Ancak, yeni üyeler için güven oylaması rutin bir uygulama değildir.

7). Rütbelendirme ve yetkilendirme için aşağıdaki kurallar geçerlidir;

Evren oyuncu yüksek skor sıralamasında 1000. (dahil) ile 501. (dahil) arasında olan üyeler Teğmen rütbesini alırlar.Ve üye listesini görebilirler.

Evren oyuncu yüksek skor sıralamasında 101. (dahil) ile 500. (dahil) arasında olan üyeler Üsteğmen rütbesini alırlar. Teğmen yetkilerine ek olarak üye on/off durumunu görebilirler.

Evren oyuncu yüksek skor sıralamasında 11. (dahil) ile 100. (dahil) arasında olan üyeler Yüzbaşı rütbesini alırlar.


Evren oyuncu yüksek skor sıralamasında ilk 100 içinde olan üyelere ittifak yönetimi ile ilgili bazı konularda yetki ve sorumluluk sahibi olacakları Yarbay rütbesi verilebilir. (Onur rütbesi)

Evren oyuncu yüksek skor sıralamasında 2. (dahil) ile 10. (dahil) arasında olan üyeler Albay rütbesini alırlar. Yarbay, Binbaşı ve Yüzbaşı yetkilerine ek olarak ittifak yönetim kurulu üyesi ve sağ kol olurlar.

Evren oyuncu yüksek skor sıralamasında 1. Birinci olan üye Amiral rütbesini alır. İttifağı dağıtmak hariç, tüm yetkilere sahip olur. İttifak üyelerinin çoğunluğunun kabul etmesi halinde ittifak şeref ve onur madalyası ile ödüllendirilebilir, bu madalya, rütbenin kalıcı olmasını sağlar.

Sadece şeref ve onur madalyası almış olan bir Amiral'in sıralamadaki yeri değişse bile rütbesi değişmez. Bunun dışındaki tüm rütbeler puan sıralamasına ve/veya koşullara göre belirlenir ve puan sıralamasına göre hak edilenden daha üst bir rütbe verilemez.

İttifak kurucusu en üst yetkilere sahiptir ve bu değiştirilemez. Ancak, kurucu konumunu kendi insiyatifinde bir başkasına oylama ile veya oylama olmaksızın devredebilir, kurucu konumunu devredip ittifak içinde kaldığı sürece rütbesi ittifak şeref ve onur madalyalı amiral olacaktır.

8). İttifak, üyelerin önerileri doğrultusunda tartışılan ve çoğunluğun oyu ile kabul edilen kurallara göre yönetilir. Bu kural, TÜRK ittifağının değiştirilemez kuralıdır.

9). Yeni bir kural koymak veya mevcutta değişiklikler yapmak için üyeler öneri ve tartışmaları sirküler mesaj ile herkese iletirler. Kurallar ile ilgili olarak öneri ve tartışmalar hafta içi yapılır, oylamalar ise hafta sonu yapılır. Yeterli tartışma süresi ve üye katılımı olmayan öneriler bir sonraki hafta içinde tartışılmaya devam eder.

Oylamayı; kurucu, amiral veya albay'lardan biri yönetir. Oylama, bu kişiye gönderilecek özel/kişisel mesaj ile gerçekleştirilir. Oy kullanımı asla sirküler mesaj ile yapılamaz.

Oylama sonucu; kurucu, amiral veya albay'lardan biri tarafından sirküler mesaj ile duyurulur ve ittifak panosunda ittifak kurallarında gereken ilave ve/veya düzeltmeler yapılır.

10). İttifak üyeleri kesinlikle ve istisnasız olarak ogame firması tarafından belirlenen oyun ve forum kurallarına uymak, ahlaklı ve seviyeli olmak, Türk milletinin adet ve geleneklerine uygun davranmak, sohbet ve yazışmalara oyun dışı hiçbir konuyu karıştırmamak zorundadırlar.

11). Kurallara uymayan üyeler; kurucu, amiral, albay veya yarbay rütbeli üyelerden biri tarafından özel/kişisel mesaj ile uyarılır. Tekrarı halinde, ikinci uyarı sirküler mesaj ile yapılır. Yine tekrarında; 3. kez ittifak kurucusu veya amiral tarafından ittifaktan çıkarılır ve gereğinde düşman ilan edilirler.

12). Devamsızlık hâli;

İttifak yönetimine bilgi verilse dâhi tatil moduna almadan oyuna 3 günden fazla girmeyen üye oylama yapılmaksızın ittifaktan çıkarılır.

İttifak yönetimine bilgi vermeden ve tatil moduna alarak oyuna 7 günden fazla girmeyen üye oylama yapılmaksızın ittifaktan çıkarılır.

İttifak yönetimine bilgi vermek şartı ile oyun en fazla 14 gün tatile alınabilir.

13). Gelişime uyamama hâli;

İttifak genel ortalamasının altında gelişim gösteren veya kendilerini geliştirmeyen üyelerin ittifaktan çıkarılmaları için öneri verilebilir.

14). Öneri, tartışma, savunma, oylama, karar alma ve itiraz ile ilgili genel uygulama şu şekilde olacaktır;

Kural ihlalleri ve ittifaktan çıkartılmalar ile ilgili öneriler, tartışmalar, itirazlar ve savunmalar sirküler mesaj ile yapılır.

Öneri sunma ve tartışma günleri; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleridir.

Oylamalar; Cumartesi ve Pazar günleri yapılır.

Oylar oylamayı yöneten; kurucu, amiral veya albay'lardan birine özel/kişisel mesaj ile iletilir.

Oylama sonucu çoğunluğun kararı; kurucu, amiral veya albay tarafından Pazartesi günü sirküler mesaj ile duyurulur ve uygulamaya konulur.

Karara itiraz var ise, itiraz, sahibi tarafından Pazartesi günü içinde sirküler mesaj ile herkese iletilir. İtiraz hafta içinde Salı'dan Cuma gününe kadar tartışılır, Cumartesi ve Pazar günü nihai oylama yapılır. Karar, Pazartesi günü son hali ile ve itiraza kapalı olarak bildirilir ve uygulamaya konulur.

İttifaktan çıkartma işlemleri Pazartesi veya Salı günü kurucu veya amiral tarafından gerçekleştirilir.

Çok zorunlu olmadıkça ve/veya haklı bir neden ortaya çıkmadıkça Cumartesi ve Pazar günleri dışında oylama yapılmaz.

15). İttifak yönetimine bilgi vermeksizin ve mazaret göstermeksizin ittifaktan ayrılanlar Düşman ilan edilirler.

16). Sirküler mesaj sistemi; kişisel mesajlaşmalar, aşırıya varan oyun dışı sohbet ve oylamalar için kulanılamaz. Ağırlıkla oyun ile ilgili olarak herkese iletilmesi gerekli olan konular için kullanılmalıdır. Bunun tersine, aşırı derecede rahatsız edici ve uygunsuz yazılar önemli bir kural ihlâli olarak değerlendirilecektir. Bu kuralı ihlâl eden uyarılacak ve bu kural ihlâli 3. kere tekrar ettiğinde kuralı ihlâl eden oylama yapılmaksızın ittifaktan çıkarılacaktır.

17). Düşman ilan edilmeksizin ittifaktan çıkarılanlar ittifağa yeniden başvurabilirler. İttifaktan çıkarılanın yeniden ittifağa kabul edilmesi veya başvurusunun red edilmesi ittifak içinde yapılacak oylama ile belli olur.

İttifaktan ikinci kere ve yine aynı neden ile çıkarılanlar düşman ilan edilirler.

İttifaktan çıkartılıp düşman ilan edilenler asla ittifağa yeniden katılamazlar.

Düşman ilan edilenlerin ana gezegen koordinatları panoda duyurulur.

Düşman ana gezegen koordinatlarında, isim ve hatta oyuncu değişse bile ittifağa başvurular red edilir ve düşman olma durumu devam eder.

Düşmanlara uygulanacak ortak ve özel davranış biçimleri ve eylemler, ittifak içindeki tartışmalar ve oylamalar ile kararlaştırılır.

18). İttifak içinde yardımlaşma önem verilen bir konudur. Üyelerden olanakları oranında yardım etmeleri beklenmektedir. Ancak, hiç bir üye yardım etmesi konusunda zorlanamaz ve mecbur tutulamaz.

Kendisinden puan olarak daha düşük üyelere yardım etmeyi alışkanlık haline getiren üyeler ittifak içinde onurlandırılır. Bu neden ile; yardım gören üyeler yardım edeni, yardım şeklini ve içeriğini; kurucu, amiral veya albay'a özel/kişisel mesaj ile bildirmek zorundadırlar.

Yardım eden üyenin bu davranışı hem süreklilik hem de fedakarlık içeriyor ise; evren oyuncu yüksek skor sıralamasında ilk 500 içinde olanlar Binbaşı rütbesi ile, evren oyuncu yüksek skor sıralamasında ilk 100 içinde olanlar ise yardım etme performansına göre Binbaşı veya Yarbay rütbesi ile onurlandırılırlar. Bu davranışının devamı halinde bu rütbeyi muhafaza ederler, ancak davranışı devamsızlık gösterir ise puan sıralamasına göre uygun olan rütbe verilir.

19). İttifak olmanın en önemli ve temel şartı; birlikte olmak ve birlikte hareket etmektir. Bütün ittifak üyelerinin yarısından fazlasının oyu ile alınan kararlara her ittifak üyesi mutlaka uymak zorundadır. Uyum göstermeyen ve çoğunluk kararlarına uymayan üyeler ittifaktan çıkarılırlar ve/veya düşman ilan edilirler.

20). İttifak üyeleri oyuncu adı ve ana gezegen koordinat değişimini gerçekleşmeden önce mutlaka yönetime bildirmek zorundadırlar. Yönetime bilgi vermeden oyuncu adını veya ana gezegen koordinatını değiştiren üyeler ittifaktan atılırlar.

21). İttifak arkadaşına veya ittifaktan ayrılmasından/atılmasından sonra 48 saat geçmemiş oyuncuya saldırılamaz. (I) ve (i) (inaktif) durumundaki veya tatilsiz ceza almış ittifak üyelerine de saldırılamaz. (3, 5 veya 10 gün tatile alma ve zararların tazmini cezası olan bir ogame oyun kuralıdır)

22). Bir oyuncunun her bir gezegen ve ayına ayrı ayrı sayılmak üzere 24 saatlik zaman dilimlerinde 6 dan fazla saldırı yapılamaz. Bu kural ay yok etmek görevlerini de kapsar. Harabe çıkarmak amaçlı, sadece casus sondaları ile yapılan saldırılar ve gezegenler arası roket (GAR) saldırıları saldırı limitlerine dahil edilmez. Saldırı limitleri sadece birbirleri ile ittifak savaşı halinde olan (birbirlerine ogame forumunda savaş ilan etmiş) ittifak üyeleri arasında uygulanmaz.
Bugün 1 ziyaretçi (15 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=